dj huren Zwolle
                                                                                                                                           
 

OFFERTE / OPDRACHTBEVESTIGING

Alle vermelde prijzen op websites en andere communicatiemiddelen van Lieverst Sound zijn onder voorbehoud. Een offerte is voor alle partijen geheel vrijblijvend. 

 

Offertes van Lieverst Sound hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. Pas wanneer u akkoord gaat met een offerte krijgt u van Lieverst Sound een opdrachtbevestiging.

 

De opdrachtbevestiging volgt binnen 48 uur. Meerwerk en andere onvoorziene kosten ( waaronder parkeerkosten ) komen voor rekening van opdrachtgever en zullen achteraf op basis van nacalculatie gefactureerd worden. 

Indien de kostprijs van Lieverst Sound wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is Lieverst Sound gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan de opdrachtgever.

 

 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn